Verliesverwerking of rouwverwerking

Verlies is universeel. Iedereen verliest wel iets in het leven en een ieder verwerkt dit op zijn of haar eigen manier. Veel mensen vinden het lastig om dit verlies alleen te dragen en weten niet hoe ze verder moeten na verlies van een dierbare, gezondheid of baan. In 2016 heb ik de opleiding Verlieskunde gevolgd bij Herman de Monnick en biedt ik gerichte begeleiding bij verliesverwerking.

U kan denken aan verschillende vormen van verlies:

  • Een dierbare verliezen door overlijden.
  • Een ongeboren kind verliezen. (Miskraam)
  • Een dierbare verliezen door ruzie of verhuizing.
  • Het verlies van gezondheid.
  • Het verlies van uw baan door ontslag of pensioenering
  • Financiële zekerheid verliezen.
  • Waardevolle materialen verliezen door brand of diefstal.
  • Toekomstperspectief verliezen zoals bijvoorbeeld de droom om een bepaald beroep uit te oefen of om kinderen te krijgen.

Samen met de cliënt kijk ik tijdens een kennismakingsgesprek welke manier van verwerken het beste bij u past als persoon. Daarna bepalen we of de begeleiding door mij of juist door iemand anders geboden kan worden. Een rouwproces is niet prettig maar noodzakelijk om het in de toekomst het verlies goed te kunnen dragen en onverwerkt verlies te voorkomen. Graag help ik u hierin de juiste weg te vinden.